VII-Miedzynarodowe-Seminarium-Nauka-Spoleczenstwo-Dydaktyka-program

Warsztaty dla nauczycieli – 27.04.2017r. 

  


Szkolenie dla nauczycieli „Mediacje szkolne”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu „Mediacje szkolne”, które odbędzie się w dniach 12-14.05.2017 roku w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie. 

Kurs uzyskał akredytację Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy”.

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie Uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji, a w szczególności rozwiązywania konfliktów w szkole, skutecznej komunikacji i negocjacji z uczniem oraz warsztatu pracy mediatora szkolnego.

Zakres tematyczny:

  1. Podstawy psychologii konfliktów szkolnych
  2. Podstawy komunikacji w mediacjach szkolnych
  3. Mediacje oświatowe, szkolne i rówieśnicze
  4. Podstawy prawne mediacji w szkole
  5. Zasady mediacji i etyka mediatora szkolnego
  6. Monolog mediatora szkolnego i etapy mediacji
  7. Techniki mediacyjne
  8. Szkolne Kluby Mediatora
  9. Trening umiejętności mediacyjnych

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 680 zł/os. Termin zgłoszeń mija 30 kwietnia 2017.

Zapraszamy do kontaktu: telefonicznego (12) 662 7007, mailowego: eckum@up.krakow.pl

 


 

Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego

Zapraszamy na Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego dnia  17 marca 2017 r. . Szczegóły wydarzenia znajdują się tutaj: http://www.up.krakow.pl/dzienotwarty 

 Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego oraz Studenckie Naukowe Koło Dydaktyków Uniwersytetu Pedagogicznego podjęły współpracę w zakresie popularyzacji wiedzy poprzez organizację interdyscyplinarnych warsztatów edukacyjnych dla uczniów.

Studenckie Naukowe Koło Dydaktyków działa w ramach Zakładu Dydaktyki Przedmiotów Technicznych i Informatycznych Instytutu Techniki. Opiekunem naukowym Koła jest Pani dr Renata Staśko. 

 

 


22 lutego 2017 roku odbyło się seminarium zorganizowane w ramach Regionalnej Sieci Współpracy Szkół Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego. Tematem przewodnim były problemy dydaktycznej transformacji treści kształcenia w przedmiotach ścisłych.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się w zakładce „Konferencje”.


 


Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli, kadry zarządzającej oferowanych przez Uniwersytet Marcina Lutra w Halle oraz In-Dialogue-Leadership and organisation development (www.in-dialogue.org) w ramach programu Erasmus+. Szczegóły w poniższych załącznikach:

Informacje

Szkolenia


ECKUM Partnerem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w ramach Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego

23 listopada 2016 r. podczas spotkania dotyczącego obszaru poradnictwa całożyciowego zorganizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków), ECKUM odnowiło porozumienie z Małopolskim Partnerstwem na rzecz Kształcenia Ustawicznego.
Spotkanie poświęcone było dyskusji na temat roli Partnerstwa w kontekście przedsięwzięć podejmowanych w Małopolsce w perspektywie kolejnych lat, m.in. planowania usług poradnictwa dla różnych grup odbiorców oraz wypracowania najważniejszych elementów działań w tym obszarze na rok 2017. Przedmiotem rozważań były również: ramy i standardy kompetencji i kwalifikacji przygotowywania do wykonywania danego zawodu oraz kwestia instytucji certyfikujących, standardy kompetencji przygotowania do zawodu i metody bilansu kompetencji WUP, różnice między doradcą zawodowym a doradcą edukacyjnym, projekty systemowe dla młodzieży prowadzone przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego („Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”), działania centrów kompetencji zawodowych oraz szkolnych punktów informacji i kariery prowadzone przez doradców zawodowych.

30 listopada 2016 r. Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie (ul. Krupnicza 42 A, 31-123 Kraków) odbyło się spotkanie członków Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego poświęcone obszarowi potwierdzania i uznawania kwalifikacji ogólnych i zawodowych uzyskanych drogą pozaformalną i nieformalną. Przedstawiono również kontekst rozwoju obszaru kształcenia pozaformalnego dla różnych grup odbiorów planowany w przedsięwzięciach Województwa Małopolskiego. Podjęto też temat Partnerstwa na Rzecz Osób Młodych.22 listopada 2016 roku odbyło się II spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów i nauczycieli w ramach Regionalnej Sieci Współpracy szkół ćwiczeń i placówek doskonalenia nauczycieli w Ośrodku Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych (OIES) i Europejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego (ECKUM) Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy wsparciu organizacyjnym Działu Nauczania i Współpracy z Oświatą UP.
Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się w zakładce „Konferencje”.zrodla-logopolska-pomoc-logo

Droga studentko! Drogi studencie!

Chciałabyś/chciałbyś rozpocząć swoją przygodę z edukację globalną? A może edukacja globalna nie jest Ci obca i chciałabyś/chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę i wykorzystać ją w przyszłej pracy
z dziećmi?

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, dzięki dofinansowaniu w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 2016 r. zaprasza na bezpłatne warsztaty, które odbędą się  12 grudnia 2016 r.  w godz. 15:30-17:00, w Ośrodku Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego (sala nr 9, ul. Jęczmienna 9, Kraków). Patronat nad szkoleniem objęło Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego (ECKUM).

Podczas warsztatów zastanowimy się  czym jest edukacja globalna, dlaczego jest ważna, jakie tematy obejmuje, jakie stawia sobie cele oraz jakie postawy i wartości promuje. Jednocześnie, poprzez aktywizującą formę zajęć, zaprezentujemy Wam kilka ćwiczeń z zakresu edukacji globalnej wykorzystywanych przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w pracy z najmłodszymi.

Szkolenie przeprowadzą doświadczeni trenerzy, na co dzień pracujący z dziećmi oraz posiadający doświadczenie w realizacji projektów dotyczących edukacji globalnej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Na warsztaty obowiązują zapisy, liczba miejsc jest ograniczona.

Bardzo prosimy o zgłoszenie udziału za pomocą formularza:

https://goo.gl/forms/wNmxiCE1nZs7P4tC3

Do zobaczenia!

 Wydarzenie jest częścią projektu „Edukacja globalna dla najmłodszych (IV. edycja)”, realizowanego przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” i współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2016 r.