Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące bezpłatnej edukacyjnej platformy internetowej „Stories that Move. Narzędzia do przeciwdziałania dyskryminacji”.

Platforma stanowi internetowe narzędzie dydaktyczne służące wspieraniu szeroko pojętej edukacji antydyskryminacyjnej dla uczniów w wieku 14-17 lat. Więcej informacji znajduje się w załączonym opisie projektu i na jego stronie internetowej, do odwiedzenia której serdecznie zapraszamy (www.storiesthatmove.org).

Spotkanie odbędzie się 23 listopada (czwartek) o godz. 15.00 w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Jęczmiennej 9.
W ramach 9.  Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, którego regionalnym koordynatorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie,
Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego zaprasza nauczycieli na bezpłatne warsztaty:

18  października 2017

 • 14.00–15.30 – Narzędzia online wspomagające pracę nauczyciela. Warsztaty komputerowe poświęcone praktycznemu wykorzystaniu bezpłatnych narzędzi online w pracy dydaktycznej.
 • 15.45–17.00 – Programowanie dla nauczycieli. Warsztaty komputerowe poświęcone programowaniu w języku wizualnym Baltie.

Warsztaty odbędą się w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Jęczmiennej 9.

Zapisy: tel. 12 662 70 07, eckum@up.krakow.pl

W tym roku hasło przewodnie OTK brzmi: „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje”, a jego obchody przypadają na trzeci tydzień października (16-22.10.2017).

Szczegółowy harmonogram wydarzenia

Szkolenie dla nauczycieli „Mediacje szkolne”
Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu „Mediacje szkolne”, które odbędzie się w dniach 14-17.09.2017 roku w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie. 

Kurs uzyskał akredytację Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy”.

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie Uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji, a w szczególności rozwiązywania konfliktów w szkole, skutecznej komunikacji i negocjacji z uczniem oraz warsztatu pracy mediatora szkolnego.

Zakres tematyczny:

 1. Podstawy psychologii konfliktów szkolnych
 2. Podstawy komunikacji w mediacjach szkolnych
 3. Mediacje oświatowe, szkolne i rówieśnicze
 4. Podstawy prawne mediacji w szkole
 5. Zasady mediacji i etyka mediatora szkolnego
 6. Monolog mediatora szkolnego i etapy mediacji
 7. Techniki mediacyjne
 8. Szkolne Kluby Mediatora
 9. Trening umiejętności mediacyjnych

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 650 zł/os. Termin zgłoszeń mija 10 września 2017.

Zapraszamy do kontaktu: telefonicznego (12) 662 7007, mailowego: eckum@up.krakow.pl


 „Mediacje  – szkolenie bazowe”
I edycja w Krakowie
Dwa zjazdy: 28-29 października i 4-5 listopada 2017  w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie.

Kurs uzyskał akredytację Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy”.

Tematyka zjazdów:
• Mediacja – czym jest a czym nie jest
• Mediacja jako szczególna metoda rozwiązywania konfliktów
• Wskazania i przeciwwskazania do mediacji
• Mediacja a inne sposoby zarządzania konfliktami – analiza porównawcza
• Elementy teorii negocjacji – techniki wywierania wpływu w procesie mediacji
• Zasady ogólne mediacji i rola mediatora w praktyce
• Osoba mediatora – wymagania, profil kompetencyjny, wiedza i umiejętności
• Techniki komunikacji w mediacji
• Monolog mediatora – zasady ogólne
• Podstawy psychologii emocji, konfliktów i różnic indywidualnych w kontekście pracy mediatora
• Wiedza na temat dynamiki konfliktu i sposobów jego rozwiązywania
• Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu
• Bariery komunikacyjne i sposoby pracy z oporem
• Standardy prowadzenia mediacji obowiązujące w Stowarzyszeniu Mediatorzy Polscy
• Ćwiczenia symulacyjne – opracowanie własnego monologu mediatora
• Kontrakt i budowanie atmosfery zaufania
• Techniki komunikacji w planowaniu i prowadzeniu spotkania mediacyjnego
• Symulacje części mediacji: tworzenie zaproszeń, umawianie stron, spotkania wstępne – trening umiejętności.

 

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 680 zł/os. Termin zgłoszeń mija 20 października 2017.

Zapraszamy do kontaktu: telefonicznego (12) 662 7007, mailowego: eckum@up.krakow.pl


Finał Międzynarodowego Konkursu Programowania Baltie 2017

W dniu 10 czerwca 2017 r. odbył się finał międzynarodowego konkursu programowania w języku wizualnym Baltie, współorganizowany przez Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Multimedialnego, firmę SGP Systems – właściciela marki Baltie, Katolicką Szkołę Podstawową im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie, Intel, Fundację Pro Futuro oraz Akamai Technologies. W budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Jęczmiennej 9, jednej z 20 placówek konkursowych, 57 uczniów z Małopolski rywalizowało z pozostałymi 609 zawodnikami z Polski, Czech i Słowacji. Pierwszy etap konkursu zgromadził 12 924 uczniów podzielonych na cztery kategorie wiekowe.

W trakcie finału konkursu,  Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego gościło twórcę języka programowania Baltie – Pana Bohumíra Soukupa, który osobiście gratulował zwycięzcom poszczególnych kategorii.

Oficjalne rozdanie nagród dla uczniów z Małopolski odbyło się 17 czerwca 2017 r. w sali teatralnej Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie. Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego reprezentowane było przez Panią dr Wiolettę Skrzypek.


Konferencja „BalticSTE 2017”

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego Centrum Badań Edukacyjnych: dr Karolina Czerwiec, dr Renata Staśko i mgr Emanuel Studnicki wraz z Panią Prorektor ds. Studenckich prof. Katarzyną Potyrałą wzięli udział w wymianie doświadczeń naukowych i edukacyjnych w ramach konferencji „BalticSTE 2017” poświęconej nowym technologiom i nauce w globalizującym się świecie
w kontekście wyzwań stojących przed nowym pokoleniem. Konferencja miała miejsce na Uniwersytecie Szawelskim na Litwie w dniach 11-15.06.2017. Pani Prorektor udzieliła wywiadu mediom uniwersyteckim i zadeklarowała chęć dalszej współpracy między Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Uniwersytetem Szawelskim.

Szczegółowe informacje


Międzynarodowy Konkurs Programowania Baltie 2017

Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego współorganizuje wraz z firmą SGP Systems – właścicielem marki Baltie oraz Partnerami (Intel, Fundacją Pro Futuro, Katolicką Szkołą Podstawową im. św. Jadwigi Królowej w Krakowie, Akamai Technologies), finał międzynarodowego konkursu programowania w języku wizualnym Baltie.
Uczestnikami konkursu będą uczniowie z Polski, Czech i Słowacji podzieleni na cztery kategorie wiekowe: klasy I-III, IV-VI, gimnazja, licea.
10 czerwca 2017 r. w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Jęczmiennej 9, 57 uczniów z Małopolski zmierzy się w czasie rzeczywistym z zawodnikami z kilku miast Polski, Czech i Słowacji, rozwiązując zadania konkursowe.
Podczas finału konkursu, obecny będzie twórca języka programowania Baltie – Pan Bohumír Soukup.

W ramach VII edycji Małopolskiego Dnia Uczenia się, organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wraz z Partnerami,
Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego zaprasza nauczycieli na bezpłatne warsztaty:

9 czerwca 2017

 • 14.30–16.00 – Wykorzystanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela. Warsztaty komputerowe w zakresie tworzenia nowoczesnego i multimedialnego środowiska dydaktycznego.
 • 16.15–18.00 – Programowanie dla nauczycieli. Warsztaty komputerowe poświęcone programowaniu wizualnemu w języku Baltie.

Warsztaty odbędą się w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Jęczmiennej 9.

Zapisy: tel. 12 662 70 07, eckum@up.krakow.pl

Szczegółowy harmonogram wydarzenia
 

VII-Miedzynarodowe-Seminarium-Nauka-Spoleczenstwo-Dydaktyka-program

Warsztaty dla nauczycieli – 27.04.2017r. 

  


Szkolenie dla nauczycieli „Mediacje szkolne”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu „Mediacje szkolne”, które odbędzie się w dniach 12-14.05.2017 roku w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Jęczmiennej 9 w Krakowie. 

Kurs uzyskał akredytację Stowarzyszenia „Mediatorzy Polscy”.

Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie Uczestników do pełnienia roli mediatora poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu mediacji, a w szczególności rozwiązywania konfliktów w szkole, skutecznej komunikacji i negocjacji z uczniem oraz warsztatu pracy mediatora szkolnego.

Zakres tematyczny:

 1. Podstawy psychologii konfliktów szkolnych
 2. Podstawy komunikacji w mediacjach szkolnych
 3. Mediacje oświatowe, szkolne i rówieśnicze
 4. Podstawy prawne mediacji w szkole
 5. Zasady mediacji i etyka mediatora szkolnego
 6. Monolog mediatora szkolnego i etapy mediacji
 7. Techniki mediacyjne
 8. Szkolne Kluby Mediatora
 9. Trening umiejętności mediacyjnych

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 680 zł/os. Termin zgłoszeń mija 30 kwietnia 2017.

Zapraszamy do kontaktu: telefonicznego (12) 662 7007, mailowego: eckum@up.krakow.pl

 


 

Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego

Zapraszamy na Dzień Otwarty Uniwersytetu Pedagogicznego dnia  17 marca 2017 r. . Szczegóły wydarzenia znajdują się tutaj: http://www.up.krakow.pl/dzienotwarty 

 Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego oraz Studenckie Naukowe Koło Dydaktyków Uniwersytetu Pedagogicznego podjęły współpracę w zakresie popularyzacji wiedzy poprzez organizację interdyscyplinarnych warsztatów edukacyjnych dla uczniów.

Studenckie Naukowe Koło Dydaktyków działa w ramach Zakładu Dydaktyki Przedmiotów Technicznych i Informatycznych Instytutu Techniki. Opiekunem naukowym Koła jest Pani dr Renata Staśko. 

 

 


22 lutego 2017 roku odbyło się seminarium zorganizowane w ramach Regionalnej Sieci Współpracy Szkół Ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego. Tematem przewodnim były problemy dydaktycznej transformacji treści kształcenia w przedmiotach ścisłych.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się w zakładce „Konferencje”.


 


Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli, kadry zarządzającej oferowanych przez Uniwersytet Marcina Lutra w Halle oraz In-Dialogue-Leadership and organisation development (www.in-dialogue.org) w ramach programu Erasmus+. Szczegóły w poniższych załącznikach:

Informacje

Szkolenia


ECKUM Partnerem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w ramach Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego

23 listopada 2016 r. podczas spotkania dotyczącego obszaru poradnictwa całożyciowego zorganizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie (Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków), ECKUM odnowiło porozumienie z Małopolskim Partnerstwem na rzecz Kształcenia Ustawicznego.
Spotkanie poświęcone było dyskusji na temat roli Partnerstwa w kontekście przedsięwzięć podejmowanych w Małopolsce w perspektywie kolejnych lat, m.in. planowania usług poradnictwa dla różnych grup odbiorców oraz wypracowania najważniejszych elementów działań w tym obszarze na rok 2017. Przedmiotem rozważań były również: ramy i standardy kompetencji i kwalifikacji przygotowywania do wykonywania danego zawodu oraz kwestia instytucji certyfikujących, standardy kompetencji przygotowania do zawodu i metody bilansu kompetencji WUP, różnice między doradcą zawodowym a doradcą edukacyjnym, projekty systemowe dla młodzieży prowadzone przez Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego („Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”), działania centrów kompetencji zawodowych oraz szkolnych punktów informacji i kariery prowadzone przez doradców zawodowych.

30 listopada 2016 r. Centrum Kształcenia Praktycznego w Krakowie (ul. Krupnicza 42 A, 31-123 Kraków) odbyło się spotkanie członków Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego poświęcone obszarowi potwierdzania i uznawania kwalifikacji ogólnych i zawodowych uzyskanych drogą pozaformalną i nieformalną. Przedstawiono również kontekst rozwoju obszaru kształcenia pozaformalnego dla różnych grup odbiorów planowany w przedsięwzięciach Województwa Małopolskiego. Podjęto też temat Partnerstwa na Rzecz Osób Młodych.22 listopada 2016 roku odbyło się II spotkanie szkoleniowe dla dyrektorów i nauczycieli w ramach Regionalnej Sieci Współpracy szkół ćwiczeń i placówek doskonalenia nauczycieli w Ośrodku Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych (OIES) i Europejskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego (ECKUM) Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie przy wsparciu organizacyjnym Działu Nauczania i Współpracy z Oświatą UP.
Szczegółowe informacje na temat wydarzenia znajdują się w zakładce „Konferencje”.zrodla-logopolska-pomoc-logo

Droga studentko! Drogi studencie!

Chciałabyś/chciałbyś rozpocząć swoją przygodę z edukację globalną? A może edukacja globalna nie jest Ci obca i chciałabyś/chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę i wykorzystać ją w przyszłej pracy
z dziećmi?

Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, dzięki dofinansowaniu w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP 2016 r. zaprasza na bezpłatne warsztaty, które odbędą się  12 grudnia 2016 r.  w godz. 15:30-17:00, w Ośrodku Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych Uniwersytetu Pedagogicznego (sala nr 9, ul. Jęczmienna 9, Kraków). Patronat nad szkoleniem objęło Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego (ECKUM).

Podczas warsztatów zastanowimy się  czym jest edukacja globalna, dlaczego jest ważna, jakie tematy obejmuje, jakie stawia sobie cele oraz jakie postawy i wartości promuje. Jednocześnie, poprzez aktywizującą formę zajęć, zaprezentujemy Wam kilka ćwiczeń z zakresu edukacji globalnej wykorzystywanych przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” w pracy z najmłodszymi.

Szkolenie przeprowadzą doświadczeni trenerzy, na co dzień pracujący z dziećmi oraz posiadający doświadczenie w realizacji projektów dotyczących edukacji globalnej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Na warsztaty obowiązują zapisy, liczba miejsc jest ograniczona.

Bardzo prosimy o zgłoszenie udziału za pomocą formularza:

https://goo.gl/forms/wNmxiCE1nZs7P4tC3

Do zobaczenia!

 Wydarzenie jest częścią projektu „Edukacja globalna dla najmłodszych (IV. edycja)”, realizowanego przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła” i współfinansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2016 r.